Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb o ysgolion uwchradd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2006/07 i 2016/17
Adroddiad blynyddol sy'n dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol, gan gynnwys gwybodaeth ar y math o ryw ysgol, ysgol am ddim cymhwyster prydau a hyd o absenoldeb.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016/17 methwyd 5.9 y cant o sesiynau (hanner diwrnod) oherwydd absenoldeb cyffredinol, a methwyd 1.4 y cant o sesiynau (hanner diwrnod) oherwydd absenoldeb heb awdurdod o ysgolion uwchradd a gynhelir, ysgolion arbennig ac ysgolion annibynnol.
  • Yn gyffredinol mae absenoldeb wedi bod yn gostwng ers 2006/07. Yn 2016/17, cynyddodd absenoldeb cyffredinol 0.1 pwynt canran ers y flwyddyn blaenorol, ond o gymharu gyda 2007/08 mae wedi gostwng 0.4 pynt canran dros y naw mlynedd.
  • Mae’r ganran o absenolwyr cyson o fewn ysgolion uwchradd prif ffrwd wedi cynyddu o 0.1 pwynt canran yn 2016/17. Fodd bynnag, mae nawr llai na hanner ei lefel wyth mlynedd yn ôl, yn dangos gostyngiad o 5.3 pwynt canran o 9.3 y cant yn 2008/09 i 4.0 y cant yn 2016/17.
  • Salwch oedd y rheswm fwyaf cyffredin am absenoldeb yn 2016/17.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu