Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb o ysgolion cynradd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Adroddiad blynyddol yn dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol, gan gynnwys gwybodaeth am y math o ysgol, rhyw, cymhwysedd i dderbyn prydau ysgol am ddim a hyd absenoldeb.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016/17, methwyd 5.1 y cant o sesiynau hanner diwrnod drwy absenoldeb cyffredinol a methwyd 1.1 y cant o sesiynau hanner diwrnod drwy absenoldeb heb awdurdod.
  • Mae absenoldeb cyffredinol wedi bod yn gostwng ers 2006/07. Yn 2012/13 bu cynnydd bach yn absenoldeb cyffredinol, ond yn 2013/14 a 2014/15 fe ostyngodd eto.  Roedd dim newid yn 2016/17 (yr yn peth a’r ddwy flynedd cynt).
  • Bu dim newis yn 2016/17 yn y ganran y disgyblion a oedd yn absennol yn gyson yn ysgolion cynradd
  • Bu gostyngiad yn y canran o ddisgyblion gyda dik absenoldeb yn 2016/17. Gostyngodd y canran gyda mwy na 20 diwrnod o absenoldeb hefyd. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu