Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share

Cysylltu data

Cysylltu data yw’r broses o ddod â chofnodion ar lefel yr unigolyn o ffynonellau gwahanol at ei gilydd.

Hyd yma cafodd y dechneg hon ei defnyddio’n bennaf mewn ymchwil iechyd a meddygol, ond mae’n awr yn cael ei hymestyn i gynnwys mathau eraill o ddata, gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol, tai, trafnidiaeth ac addysg.

Beth yw buddiannau cysylltu data?

Cysylltu gwybodaeth â chofnodion eraill:

  • lleihau’r angen i bobl gymryd rhan mewn arolygon megis Arolwg Cenedlaethol Cymru
  • lleihau costau casglu gwybodaeth yn sylweddol
  • mae’n golygu bod gwahanol fathau o wybodaeth ar gael yn rhwydd ac felly mae’n caniatáu i ymchwil gael ei gynnal yn fwy cyflym
  • galluogi defnydd gwell i gael ei wneud o ddata sydd eisoes ar gael.

Cysylltu data yn yr Arolwg Cenedlaethol

Mae Uned Ymchwil Gwybodaeth Iechyd (HIRU) Cymru yn uned ymchwil sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe. Prif waith HIRU yw cysylltu gwybodaeth o nifer o arolygon a chronfeydd data o bob rhan o Gymru.

Mae atebion arolwg dienw ymatebwyr yr Arolwg Cenedlaethol yn cael eu cysylltu â ffynonellau data eraill gan HIRU. Ni fydd enwau, cyfeiriadau a chodau post yn cael eu cysylltu. Defnyddir y wybodaeth at ddibenion ymchwil yn unig.

Mae ymatebwyr yn gallu optio allan o gysylltu eu hatebion. Gellir gwneud hyn wrth gymryd rhan yn yr arolwg, neu ar ôl hynny drwy gysylltu â Lisa Walters, yn nhîm prosiect Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ar 0300 025 6685 neu drwy e-bostio: lisa.walters@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu