Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Mawrth 2016
Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o bobl ar draws Cymru gyfan. Mae'r arolwg yn un o brif ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru a’r cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru gael gwybod am farn a bywydau pobl yng Nghymru.

Prif themâu'r arolwg yw gwasanaethau cyhoeddus fel addysg, trafnidiaeth, gweithgareddau hamdden, iechyd a lles.

Pam ydym yn cynnal yr ymchwil hwn?

Mae'r astudiaeth hon yn rhoi cyfle i bobl Cymru helpu i lunio'r camau gweithredu yr ydym yn eu cymryd. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddatblygu polisïau a phenderfynu sut y darperir gwasanaethau. Trwy gymryd rhan, byddwch yn ein helpu i ddeall anghenion pobl yng Nghymru ac i wneud yn siŵr bod yr arian yn cael ei wario yn y mannau cywir ac yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Mae’r ymchwil hon yn cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (dolen allanol), ar ran Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, ac Adnoddau Naturiol Cymru.

Llywodraeth wedi’i ddatganoli i Gymru yw Llywodraeth Cymru.

Chwaraeon Cymru (dolen allanol) yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Cyngor Celfyddydau Cymru (dolen allanol) yw’r corff sy’n datblygu a chyllido’r celfyddydau yng Nghymru.

Adnoddau Naturiol Cymru (dolen allanol) pwrpas yw sicrhau bod yr adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal yn gynaliadwy, eu hyrwyddo yn gynaliadwy a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yr arolwg, cysylltwch â'r SYG ar 0800 496 2119 neu drwy e-bostio: adbortharolwg@ons.gsi.gov.uk

Fel arall, cysylltwch â Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol ar 0300 060 3300 neu drwy e-bostio: arolygon@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu