Skip to content
Ystadegau

Erthyliadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2017
Mae ystadegau ynghylch erthyliadau ymhlith menywod sy’n preswylio yng Nghymru yn dod o fwletinau ystadegol blynyddol ar erthyliadau ar gyfer Nghymru a Lloegr a gyhoeddwyd gan yr Adran Iechyd.

Mae’r yn rhoi crynodeb o wybodaeth o'r ffurflenni hysbysu ynghylch erthyliad a ddychwelwyd i Brif Swyddogion Meddygol Cymru a Lloegr mewn perthynas ag erthyliadau yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mwletin ystadegol yr Adran Iechyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu