Skip to content
Ystadegau

Arolwg defnydd iaith

Bookmark and Share

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Rydym yn ymateb i gannoedd o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 3-14 Awst 2015

Rhuglder ac amlder siarad Cymraeg yn ôl ardal ddadansoddi, 2013-14 (MS Excel)

Ymatebion a anfonwyd rhwng 2-13 Chwefror 2015

Language usually used when texting, emailing, using Facebook and Twitter, 2013-14 (MS Excel) (Saesneg yn unig)

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu