Skip to content
Casglu Data
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Adolygu gallu’r Gronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) i ddarparu data ar gyfer y Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Rhagfyr 2015
O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi datganiad o ganlyniadau llesiant ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal a chymorth ac ar gyfer gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, ac i bennu mesurau i ddangos a yw'r canlyniadau hyn yn cael eu cyflawni.

Mae Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol y Gwasanaeth Cymdeithasol yn cael ei ddatblygu i ddiwallu'r gofynion hyn. Mae'r adolygiad yn adrodd ar ganfyddiadau prosiect i archwilio a allai Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw helpu i ddarparu dangosyddion canlyniadau cenedlaethol sy'n mesuro llesiant pobl y mae arnynt angen gofal a chymorth a gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, i'w cynnwys yn y fframwaith canlyniadau cenedlaethol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu