Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cysylltiadau rhwng casgliad data canlyniadau ar draws Cefnogi Pobl a Rhaglenni eraill ym maes Trechu Tlodi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Tachwedd 2016
Mae’r adroddiad byr hwn yn edrych ar y potensial ar gyfer cysylltiadau rhwng Cefnogi Pobl a Rhaglenni eraill ym maes Trechu Tlodi, a hefyd yn edrych ar sut mae Awdurdodau Lleol yn casglu eu data canlyniadau ar hyn o bryd.

Cafodd y prosiect ei gynnal mewn dau gam: 

  • mapio Canlyniadau ar draws holl Raglenni Trechu Tlodi.
  • cyfweliadau yn chwech o ardaloedd Awdurdodau Lleol gyda phersonél allweddol ar draws y pedair Rhaglen Trechu Tlodi.
Edrych ar astudiaethau achos oedd dull gweithredu’r prosiect felly dangosol yn unig fydd y canfyddiadau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu