Skip to content
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Mae'r arolwg yn un o brif ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru  a’r cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru gael gwybod am farn a bywydau pobl yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
 • Mae'r adroddiad i fod i gael ei gyhoeddi ar 7 Mehefin 2018.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2018
 • Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2018
 • Adroddiad yn dangos data ar gyfer enillion o waith, incwm gan deulu a ffrindiau, gwariant myfyrwyr, cynilion, benthyciadau a dyledion.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
 • Dau adroddiad blynyddol: 1) ffigyrau terfynol ar incwm fferm (gyda gwerth hwy o ddadansoddi, sydd yn cynnwys asedau, dyledion a gwerth net); a 2) rhagolwg o gyfartaledd incwm busnes fferm.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Nod yr ymgyrch gyfathrebu Dewis Doeth yw annog y cyhoedd i feddwl am, a dewis, y gwasanaethau gofal iechyd mwyaf priodol ar gyfer achosion o salwch neu anaf.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2018
 • Mae’r arolygon deiliadaeth yn darparu gwybodaeth am dueddiadau yn y galw am lety twristiaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Chwefror 2018
 • Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu