Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar gost net cynhwysion a chyflyrau a gafodd eu trin.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Mai 2018
 • Llawlyfrau data ac offeryn archwilio yn seiliedig ar ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt gan ddarparwyr y GIG yng Nghymru i’r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS).
  Dyddiad rhyddhau: 21 Mai 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth gan fusnesau, gan gynnwys trosiant, pryniadau, costau cyflogaeth, gwariant cyfalaf a stociau.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2018
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
 • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
 • Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
 • Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu