Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

  • Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth gan fusnesau, gan gynnwys trosiant, pryniadau, costau cyflogaeth, gwariant cyfalaf a stociau.
    Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2018
  • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan bob blwyddyn.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Data sy'n dangos nifer y bobl sy'n aros am fwy nag 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a 14 wythnos am wasanaethau therapy.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
  • Data sy'n dangos gwybodaeth am nifer y cleifion a gafodd eu trin o fewn 26 wythnos i ddyddiad derbyn llythyr atgyfeirio yn yr ysbyty.
    Dyddiad rhyddhau: 17 Mai 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu