Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

 • Arolwg o siaradwyr Cymraeg yw hwn a’i nod yw dysgu mwy am eu defnydd o’r iaith.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Nod y rhaglen Cymraeg i Blant yw cynyddu nifer y plant sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Chwefror 2019
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
 • Adroddiad ar ein cynnydd fel cenedl yn erbyn y 7 nod llesiant gan gyfeirio at y 46 dangosydd cenedlaethol.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
 • Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth am fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2018
 • Bwriedir i’r adroddiad hwn ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth ar gyfer addysgu Cymraeg fel ail iaith yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018
 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o bobl ar draws Cymru gyfan. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
 • Golwg gyffredinol ar Gymru o'r ystadegau a gyhoeddir gennym.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Mawrth 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu