Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2019
 • Gwybodaeth am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y cysylltiad rhwng yfed a gyrru a damweiniau.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mesurir Teithio Llesol fel cerdded am o leiaf 10 munud neu feicio, boed am  y cyfan neu ran o'r daith, i gyrraedd cyrchfan arbennig.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad sy’n cynnwys gwybodaeth am gyraeddiadau llong, teithio tramor a domestig, a chargo.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018
 • Mae'r data'n cynnwys gwybodaeth am y mewnforion ac allforion i mewn ac allan o Gymru sy’n cael eu cario fesul ffyrdd.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am gyfanswm y traffig yn ôl math o gerbyd a dosbarth y ffordd.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Awst 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu