Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

 • Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Mae'r arolwg yn un o brif ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru  a’r cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru gael gwybod am farn a bywydau pobl yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
 • Mae'r ystadegau ar bobl sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau seneddol a llywodraeth leol fel a gofnodwyd yn y cofrestrau etholiadol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Mae’r amcangyfrifon canol blwyddyn yn cyfeirio i’r boblogaeth ar 30 Mehefin o’r flwyddyn a gyfeiriwyd ati ac fe’u cyhoeddir yn flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Golwg gyffredinol ar Gymru o'r ystadegau a gyhoeddir gennym.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Mawrth 2018
 • Adroddiad ar amcanestyniadau seiliedig ar dueddiadau poblogaeth yn ôl oedran a rhyw.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Hydref 2017
 • Mae amcanestyniadau aelwydydd yn darparu amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd ac o nifer y bobl fydd yn byw ynddynt yn y dyfodol.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
 • Mae'r adroddiad yn dadansoddi canlyniadau amcanestyniadau poblogaeth sail-2014 ar gyfer y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru: Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro, ac Eryri.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2017
 • Lluniwyd yr adroddiad i gefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer y tymor hir.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Mai 2017
 • Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ryw, genedigaethau, marwolaethau, mudo, cyfraddau ffrwythlondeb a disgwyliad oes.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Hydref 2016
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu