Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i alluogi’r sector addysg bellach i ymateb i fylchau o ran sgiliau lefel uwch, penodol i swyddi, a datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Cynhaliwyd yr asesiad yng nghyd-destun rhoi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2018
 • Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
 • Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2018
 • Gwaith ymchwil archwiliadol yw hwn sy’n ceisio bwrw goleuni ar ymatebion banciau bwyd i gleientiaid a allai fod yn dioddef tlodi mislif.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu