Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

 • Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i alluogi’r sector addysg bellach i ymateb i fylchau o ran sgiliau lefel uwch, penodol i swyddi, a datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2018
 • Nod cyffredinol y gwerthusiad hwn yw darparu gwybodaeth gadarn ac amserol am roi’r Rhaglen Ariannu Hyblyg ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2018
 • Data blynyddol yn cyflwyno gwybodaeth am bersonél, cydraddoldeb ac amrywiaeth , iechyd a diogelwch, gweithgareddau gweithredol ac ymweliadau diogelwch tân.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
 • Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am danau a fynychwyd, marwolaethau o ganlyniad i danau, galwadau ffug, digwyddiad gwasanaethau arbennig a thanau mewn anheddau o fewn rheolaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
 • Data ar danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau, galwadau ffug a Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Awst 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Awst 2018
 • Mae Esgyn yn rhaglen i fynd i’r afael â diweithdra, a luniwyd i ymateb i Gynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi 2013 Llywodraeth Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2018
 • Rhaglen wirfoddol yw Cymunedau dros Waith i helpu’r oedolion hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur i ddod o hyd i waith.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu