Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

 • Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn casglu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai o bob math yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad chwarterol yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr hawliadau meddiant a gyflwynir a hawliadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.
  Dyddiad rhyddhau: 9 Tachwedd 2018
 • Data sy'n cynnwys gwybodaeth am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd, yn ogystal â sut y mae'r system gynllunio yn cyfrannu at y ddarparu'r unedau hyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Nod y prosiect 4 blynedd hwn yw defnyddio data gweinyddol i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar y defnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.
  Dyddiad rhyddhau: 16 Hydref 2018
 • Dyma rhaglen strategol o fuddsoddi mewn tystiolaeth ar gyflwr ac effeithlonrwydd/perfformiad ynni tai yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni'r WHQS ar gyfer eu holl stoc.
  Dyddiad rhyddhau: 4 Hydref 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu