Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data yn ôl oed beichiogi, pwysau babi ac oedran mamau.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Awst 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar gyfraddau absenoldeb salwch y staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Awst 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Awst 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Awst 2018
 • Data am gleientiaid a welwyd gan asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.
  Dyddiad rhyddhau: 1 Awst 2018
 • Data sy'n dangos gwybodaeth am nifer y cleifion a gafodd eu trin o fewn 26 wythnos i ddyddiad derbyn llythyr atgyfeirio yn yr ysbyty.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Gorffennaf 2018
 • Llawlyfrau data ac offeryn archwilio yn seiliedig ar ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt gan ddarparwyr y GIG yng Nghymru i’r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS).
  Dyddiad rhyddhau: 24 Gorffennaf 2018
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2018
 • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu