Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Mae’r Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd gynhwysol ar gyfer pob teulu sydd â phlant 0 – 7 mlwydd oed.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Rhagfyr 2018
 • Mae’r Set Data Isafswm Cleifion Allanol yn cynnwys data ar presenoldebau newydd, cyfanswm y presenoldebau a chleifion allanol na ddaethant.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol a diweddariadau tymhorol sy’n cyflwyno crynodeb ystadegol o’r gwasanaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018
 • Data ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Tachwedd 2018
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys gwybodaeth am blant ar orchmynion gofal ac mewn lleoliadau. Mae’r data hefyd yn cynnwys mabwysiadau o ofal a niferoedd y plant a phobl ifanc syddy yn gadael gofal.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu