Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad misol yn cyflwyno ystadegau ar brofion a gynhaliwyd, achosion newydd, buchesi dan gyfyngiadau ac anifeiliaid a gafodd eu difa.
  Dyddiad rhyddhau: 16 Mai 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mai 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gynnyrch amaethyddol, Gwerth Ychwanegol Crynswth o amaethyddiaeth a Chyfanswm Incwm o Ffermio.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Dau adroddiad blynyddol: 1) ffigyrau terfynol ar incwm fferm (gyda gwerth hwy o ddadansoddi, sydd yn cynnwys asedau, dyledion a gwerth net); a 2) rhagolwg o gyfartaledd incwm busnes fferm.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau, camau gorfodi a chanlyniadau achosion o erlyn.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2018
 • Golwg gyffredinol ar Gymru o'r ystadegau a gyhoeddir gennym.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Mawrth 2018
 • Mae'r Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai yn rhaglen strategol o fuddsoddi mewn data ynghylch a chyflwr tai a mesurau effeithlonrwydd ynni yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2018
 • Adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Chwefror 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth ar arwynebedd tir, da byw, daliadau, llafur, cynhyrchu a marchnata, grantiau a chymorthdaliadau, strwythur ffermydd a chymhariaeth y DU.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu