Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad blynyddol yn dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Rhaglen a sefydlwyd i ddatblygu capasiti ymchwil yng Nghymru yw Sêr Cymru II.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i alluogi’r sector addysg bellach i ymateb i fylchau o ran sgiliau lefel uwch, penodol i swyddi, a datblygu darpariaeth i fynd i’r afael â hynny.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Rhagfyr 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol a goladwyd gan gyrff arholi ar ganlyniadau arholiadau allanol a gafodd eu sefyll gan ddisgyblion 15 oed neu 17 oed, sy'n cynnwys TGAU a Lefel A yn ôl pwnc.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Mae'r adroddiad i fod i gael ei gyhoeddi ar 27 Tachwedd 2018.
  Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd 2018
 • Yn cynnwys data chwarterol ynghylch nifer y rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
 • Mae’r gwerthusiad wedi amlygu nifer o fanteision a heriau sydd ynghlwm wrth ddatblygu, cyflwyno a defnyddio’r Cynnig.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu