Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Nod y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yw cynorthwyo oedolion di-waith i gael cyflogaeth gynaliadwy drwy wella eu sgiliau cyflogadwyedd.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2019
 • Adroddiad, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn cynnwys data ar gyfer y rhanbarthau islaw lefel Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Chwefror 2019
 • Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Ionawr 2019
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2019
 • Data sy'n crynhoi gwybodaeth ar y nifer o enedigaethau a marwolaethau a stoc mentrau sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW / PAYE.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2019
 • Mae'r data yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y cyfleoedd swyddi a grëwyd ac a lenwyd, a gwybodaeth reoli arall o gynllun Twf Swyddi Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu