Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Mathau

 • Mae’r amcangyfrifon canol blwyddyn yn cyfeirio i’r boblogaeth ar 30 Mehefin o’r flwyddyn a gyfeiriwyd ati ac fe’u cyhoeddir yn flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
 • Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl math o aelwyd, poblogaeth a maint cyfartalog.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2017
 • Ceir gwybodaeth ar ddiffyniadau, amlder, argaeledd, diwygiadau ac unrhyw gyfyngiadau ar y data.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Awst 2013
 • Adroddiad sy'n cynnwys data ar gyfran o bobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig fesul awdurdod lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2011
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu