Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Mathau

 • Mae data am absenoldeb disgyblion sy’n absennol yn gyson a phob disgybl oedran ysgol gorfodol (5-15) mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth yn ôl rhyw, ethnigrwydd, Saesneg fel iaith ychwanegol, anghenion addysgol arbennig, absenoldeb a mis geni.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018
 • Adroddiad blynyddol yn dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno data yn ôl oedran, ethnigrwydd, anghenion addysgol arbennig, y rhesymau dros ei wahardd a'r ddarpariaeth amgen a wnaed.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2017
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Awst 2017
 • Mae’r adroddiad ymchwil hwn yn cyflwyno canfyddiadau prosiect ar batrymau trosglwyddo iaith rhwng y cenedlaethau a defnydd o iaith ymhlith teuluoedd â phlant rhwng 0 a 4 oed.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Mehefin 2017
 • Dull newydd o weithio gyda phobl ifanc â phrofiad o’r system cyfiawnder ieuenctid yw’r dull Rheoli Achosion Uwch (ECM).
  Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2017
 • Mae’r bwletin hwn yn delio gyda’r ddau mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol.
  Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2017
 • Amcan y bwletin hwn yw cyflwyno'r data am yr etholaethau i bawb sydd â diddordeb, a chefnogi unrhyw ymchwil a gaiff ei chynnal cyn yr etholiad ym mis Mai drwy hyrwyddo’r defnydd o un set o ddata.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Chwefror 2016
 • Mae'r arolwg yn caniatáu ar gyfer dadansoddiad o dueddiadau allweddol mewn canlyniadau iechyd, ymddygiad, a'r cyd-destun cymdeithasol ar lefel genedlaethol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Hydref 2015
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu