Skip to content
 • Adroddiad blynyddol sy’n darparu gwybodaeth ar nifer gwelyau’r GIG ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd Lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth ar bynciau megis meddygaeth ataliol, gwasanaethau iechyd teuluol, amseroedd aros, y defnydd o wlâu'r GIG, niferoedd cleifion, cludiant cleifion a cyllid.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2017
 • Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio canfyddiadau gwerthusiad o Gynllun Tai Gwasgaredig Bro Morgannwg i bobl gydag anghenion iechyd meddwl difrifol a pharhaus.
  Dyddiad rhyddhau: 23 Mawrth 2016
 • Mae'r adroddiad hwn yn gyfeirlyfr hygyrch o faint hylaw sy'n dangos tueddiadau hirdymor mewn iechyd. Mae llawer o'r data a gyflwynir yma wedi cael ei gyhoeddi eisoes yn 'Ystadegau Iechyd Cymru'.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2012
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu