Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd, yn ogystal â sut y mae'r system gynllunio yn cyfrannu at y ddarparu'r unedau hyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Data sy'n dangos nifer y bobl sy'n aros am fwy nag 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a 14 wythnos am wasanaethau therapy.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
 • Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Hydref 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu