Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Adolygu'r Dystiolaeth ynglŷn â'r Strategaeth ar gyfer y Gymraeg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mawrth 2012
Mae'r papur hwn yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r dystiolaeth gyfredol sy'n berthnasol i'r defnydd o'r Gymraeg a'r chwe phrif thema yn Strategaeth y Gymraeg.

Cynhaliwyd yr adolygiad ochr yn ochr â datblygiad, a'i defnyddiwyd i ffurfio, y strategaeth.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch â Richard Thurston: richard.thurston@cymru.gsi.gov.uk neu 029 2082 5872.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu