Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Llwybrau Dysgu 14-19 - Adolygiad o deithio i ddysgwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Tachwedd 2013
Mae’r adolygiad hwn yn ystyried pa un a yw’r teithio ychwanegol rhwng sefydliadau, o ganlyniad bwriad cyflwyno Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 a’r ’30 dewis’ y Mesur, wedi cael unrhyw effaith ar ddysgwyr, athrawon, darlithwyr, ac awdurdodau lleol.

Roedd y Mesur, oedd sicrhau bod dewis ehangach a hyblygrwydd o ran rhaglenni a ffyrdd o ddysgu ar gael i ddysgwyr, yn cyflwyno gofyniad i ysgolion ddarparu o leiaf 30 o gyrsiau addysgol a galwedigaethol i ddysgwyr 14-16 a 16-18 oed ddewis o’u plith.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5103
Ebost: katy.marrin@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu