Data am staff meddygol, deintyddol, nyrsio a bydwreigiaeth, ar 30 Medi 2019.