Dadansoddiad o incwm, gwariant a nifer y staff ar gyfer y sector addysg uwch ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.