Ystadegau ar oedolion yn ysmygu, rhoi'r gorau i ysmygu, defnyddio e-sigaréts, a chysylltiad â mwg tybaco ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.