Neidio i'r prif gynnwy

Sleid 1

Image
Fe fu gostyngiad cyffredinol yn y gyfradd digwyddedd dros Gymru.

Ffynhonnell: Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sleid 2

Image
Ers 06 Ionawr 2021, mae cyfanswm nifer y cleifion sy'n gysylltiedig â COVID-19 mewn ysbytai wedi dechrau sefydlogi ac yn dechrau cwympo.

Ffynhonnell: GIG Cymru a Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad ar StatsCymru

Sleid 3

Image
Mae'r Rhif R yng Nghymru wedi gostwng ers mis Rhagfyr.

Ffynhonnell: Wedi'i gynhyrchu gan grwpiau modelu y Grŵp Gwyddonol ar Ffliw Pandemig - Modelu a cymeradwyo gan y Grŵp Cynghori Gwyddonol ar Argyfyngau

Sleid 4

Image
Mae'r gyfradd frechu yng Nghymru wedi cynyddu dros y pythefnos diwethaf.

Ffynhonnell: Ddangosfwrdd Gwyliadwriaeth COVID-19 Cyflym Iechyd Cyhoeddus Cymru a Coronafeirws (COVID-19) yn y DU (GOV.UK)