Neidio i'r prif gynnwy
decorative

Roedd yr Athro Syr Adrian Webb yn academydd yn Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Loughborough; bu'n Ddirprwy Is-Ganghellor yn Loughborough ac yn Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Morgannwg.

Yn ogystal â dal nifer o swyddi uwch reolwyr ac ystod eang o rolau gwasanaeth cyhoeddus/ymgynghori mewn llywodraeth leol a chanolog (gan gynnwys Trysorlys EM, dhSS, y Swyddfa Gartref, DFES, a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder) ac yng Nghymru, mae hefyd wedi dal llawer o rolau yn y Trydydd Sector.