Neidio i'r prif gynnwy

Bydd unigolion ac unigolion sy'n ymwneud â'r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn parhau i gael cymorth.

Mae gweithdrefnau yn eu lle er mwyn caniatáu i’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd barhau i weithredu.

Mae’r cyfarpar angenrheidiol gan dîm y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd i weithio o gartref.

Mae darparwyr hyfforddiant  y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd wedi bod yn paratoi ar gyfer gweithio o bell drwy ddefnyddio dulliau digidol. Mae’n debygol y bydd yr arfer o weithio o gartref yn cynyddu yn y dyfodol agos.

Gellir cysylltu â Thîm y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd  ar: EmployabilitySkills@llyw.cymru

Cofrestru

Gall unigolion sy’n dymuno ymuno â’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd  wneud hynny drwy eich Hyfforddwr Gwaith yn y Ganolfan Waith neu drwy Cymru’n Gweithio.

Dylech gysylltu â Cymru’n Gweithio drwy ffonio 0800 028 4844 neu ebostio Cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru

Hyfforddiant

Gofynnir i ddarparwyr hyfforddiant ddarparu cyngor, hyfforddiant a chymorth i ddysgwyr yn rhithwir lle bo hynny’n bosibl. Dylai dysgwyr gysylltu â’u darparwr dysgu am ragor o wybodaeth.

Rydym yn annog darparwyr dysgu i barhau i roi cymorth i ddysgwyr i barhau â’u dysgu, hyd yn oed mewn sefyllfa o hunan ynysu, lle bo’n bosibl gwneud hynny.

Gofynnwyd i ddarparwyr dysgu ddefnyddio’r technolegau sydd ar gael iddynt (fel Skype a Microsoft Teams) i gydweithio â dysgwyr yn rhithwir, lle bo’n bosibl gwneud hynny. Bydd darparwyr unigol yn gallu rhoi gwybod i bobl pa gynlluniau penodol sydd yn eu lle ar gyfer hyn.

Dylai darparwyr wneud pob ymdrech i gynnal adolygiadau gan ddefnyddio dulliau rhithwir. Dylai darparwyr hyfforddiant gadw cofnodion o gyfarfodydd a chyswllt rhithwir a chadw tystiolaeth berthnasol (er enghraifft e-byst) gan ddysgwyr a chyflogwyr.