Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cyflogwyr ac unigolion sy'n ymwneud â'r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd yn parhau i gael cymorth.

Mae gweithdrefnau yn eu lle er mwyn caniatáu i’r Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd barhau i weithredu.

Mae’r cyfarpar angenrheidiol gan dîm y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd i weithio o gartref.

Mae darparwyr hyfforddiant  y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd wedi bod yn paratoi ar gyfer gweithio o bell drwy ddefnyddio dulliau digidol. 

Gellir cysylltu â Thîm y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd  ar: EmployabilitySkills@llyw.cymru

Gwiriadau iechyd a diogelwch

Gall y rhai sy’n cymryd rhan barhau  â’u profiad gwaith os ydynt yn y categori “gweithwyr hanfodol”, er enghraifft yn gweithio mewn archfarchnad.