Skip to main content

Addysg Oedolion Cymru

Ms Kathryn Robson – Prif Swyddog Gweithredol
7 Coopers Yard, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5NB
Ffôn: (03300) 580845
Ewch i wefan Addysg Oedolion Cymru am fwy o wybodaeth.

Coleg Pen-y-bont

Mr Simon Pirotte – Prifathro
Ffordd y Bont-faen, Pen-y-bont, CF31 3DF
Ffôn: (01656) 302 302
Ewch i wefan Coleg Pen-y-bont  am fwy o wybodaeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro

Mr Mike James – Prif Weithredwr
Canal Parade 1, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5BF
Tel: (029) 20 250 250
Ewch i wefan Coleg Caerdydd a’r Fro am fwy o wybodaeth..

Coleg Cambria

Mr David Jones OBE – Prif Weithredwr
Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB
Ffôn: (0300) 30 30 007
Ewch i wefan Coleg Cambria am fwy o wybodaeth.

Coleg Gwent

Mr Guy Lacey – Prifathro a’r Prif Weithredwr
Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1XJ
Ffôn: (01495) 333 777
Ewch i wefan Coleg Gwent am fwy o wybodaeth.

Coleg Sir Gâr

Dr Andrew Cornish – Prifathro a’r Prif Weithredwr
Campws y Graig, Heol Sandy, Llanelli, SA15 4DN
Ffôn: (01554) 748000
Ewch i wefan Coleg Sir Gâr am fwy o wybodaeth.

Coleg Y Cymoedd

Mrs Karen Phillips – Prifathro a’r Prif Weithredwr
Heol yr Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QY
Ffôn: (01443) 662800
Ewch i wefan Coleg Y Cymoedd am fwy o wybodaeth.

Coleg Gŵyr, Abertawe

Mr Mark Jones – Prifathro a’r Prif Weithredwr
Ffordd Tycoch, Abertawe, SA2 9EB
Ffôn: (01792) 284 000
Ewch i wefan Coleg Gŵyr, Abertawe am fwy o wybodaeth.

Grŵp Llandrillo Menai

Mr Dafydd Evans – Prif Swyddog Gweithredol
Ffordd Llandudno, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, LL28 4HZ
Ffôn: (01492) 546666
Ewch i wefan Grŵp Llandrillo Menai am fwy o wybodaeth.

Grŵp NPTC

Mr Mark Dacey – Prifathro & Prif Swyddog Gweithredol
Ffordd Dŵr y Felin, Castell Nedd, SA10 7RF
Ffôn: (01639) 648000
Ewch i wefan Grŵp NPTC am fwy o wybodaeth.

Coleg Sir Benfro

Dr Barry Walters – Prifathro cyfamseroedd
Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1SZ
Ffôn: (01437) 753000
Ewch i wefan Coleg Sir Benfro am fwy o wybodaeth.

Coleg Catholig Dewi Sant

Mr Mark Leighfield – Prifathro
Ffordd Tŷ Gwyn, Caerdydd, CF23 5QD
Ffôn: (029) 2049 8555
Ewch i wefan Coleg Catholig Dewi Sant am fwy o wybodaeth.

Y Coleg Merthyr Tudful

Ms Lisa Thomas – Prifathro
College Boulevard, Ynysfach, Merthyr Tudful, CF48 1AR
Ffôn: (01685) 726000
Ewch i wefan Coleg Merthyr Tudful am fwy o wybodaeth.

Rhannu’r dudalen hon