Cysylltwch â’r Tîm Digidol Corfforaethol i drafod defnyddio’r math hwn o gynnwys.

Defnyddiwch i:

 • roi trosolwg o waith sefydliad, eu gyfrifoldebau a’i flaenoriaethau

 ar gyfer:

 • cyrff cynghori
 • adrannau anweinidogol
 • is-gwmnïau

Peidiwch â’i ddefnyddio ar gyfer:

 • adrannau anweinidogol ac asiantaethau gweithredol gyda swyddogaethau arolygu
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (Gweithrediaeth)
 • Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (Tribiwnlys)
 • Is-gwmnïau Llywodraeth Cymru sy’n cyflenwi gwasanaethau i fusnesau
 • arolygiaethau, hyd yn oed os ydynt yn rhan o Lywodraeth Cymru

Bydd y cynnwys  yn dod gan y sefydliad ac yn sôn am y sefydliad, er enghraifft:

 • cofnodion ac adroddiadau a gyhoeddwyd gan y sefydliad
 • llythyr cylch gorchwyl y sefydliad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Golyga hyn y dylai’r testun crynodeb ar yr hafan sôn am y sefydliad ‘yn y trydydd person’, er enghraifft:

 • cywir: Mae Grŵp Llywio Iechyd Coed Cymru yn rhoi cyngor ar blâu a chlefydau sy’n effeithio ar goed
 • anghywir: Rydym yn rhoi cyngor ar blâu a chlefydau sy’n effeithio ar goed