Neidio i'r prif gynnwy
Professor Peter Halligan PhD DSc FBPsS FPSI FMedSci FRSB

Seicolegydd nodedig a niwrowyddonydd, penodwyd yr Athro Peter Halligan i swydd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru.

Ers symud i Gymru o'i Iwerddon frodorol fe chwaraewyd rhan allweddol mewn nifer o ddatblygiadau arloesol gan gynnwys sefydlu'r Canolfan Delweddu Ymchwil Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC); Canolfan Cymru Ymchwil a Diagnostig Delweddu Tomograffeg Allyriadau Positron (PETIC); Sefydliad Niwrowyddoniaeth Gwybyddol Cymru (WICN); Cyfres Ddarlithoedd Difreintiedig Haydn Ellis, a Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd.

Gadawodd Brifysgol Caerdydd i ymuno â Chymdeithas Ddysgu Cymru fel Prif Weithredwr yn 2015. 

Swyddogaeth y Prif Gynghorydd Gwyddonol:

  • arwain y gwaith gwyddonol o fewn Llywodraeth Cymru
  • darparu rôl o roi cyngor gwyddonol ac o herio gwyddoniaeth i'r Prif Weinidog a'r Cabinet a Llywodraeth Cymru
  • hybu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, (y pynciau STEM)
  • cysylltu â'r gymuned wyddonol yn ehangach
  • cyfuno busnesau, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion er lles pawb ac ehangu ein heconomi
  • gweithio gyda'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a Phrif Gynghorwyr Gwyddonol Adrannau Llywodraeth Prydain
  • gweithredu fel Pennaeth y Proffesiwn i staff gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru ac yn benodol i Lywodraeth Cymru

Rhannu’r dudalen hon