Rhaid i adeiladau a gefnogir gennym ni neu'r cyrff a noddir gennym fodloni'r safonau adeiladau cynaliadwy hyn.