Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol o ran cyflawni'r WHQS ar gyfer eu holl stoc.