Gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol o ran cyflawni'r Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer eu holl stoc ar 31 Mawrth 2018.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer yr anheddau tai cymdeithasol sydd yn cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) (gan gynnwys methiannau derbyniol) yn parhau i gynyddu. Ar 31 Mawrth 2018, roedd 90%(r) o anheddau tai cymdeithasol (203,969 o anheddau)(r) yn cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru (gan gynnwys methiannau derbyniol) o’i gymharu gyda 86% y flwyddyn flaenorol.
  • Heb gyfrif methiannau derbyniol, roedd 63% o dai cymdeithasol (142,648)(r) yn cydymffurfio’n llwyr â Safon Ansawdd Tai Cymru ar 31 Mawrth 2018.
  • Roedd lefelau cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru yn parhau i fod yn uwch ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, gyda 99% o’u anheddau yn cydymffurfio gyda’r Safon (gan gynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2018 o gymharu â 77 o anheddau awdurdodau lleol.
  • Ar 31 Mawrth 2018, ar draws y sector tai cymdeithasol, y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd ar gyfer methiant derbyniol oedd ‘Amseriad y gwelliant’ – y rheswm a rodddwyd mewn dros hanner yr anheddau oedd yn cydymffurfio gan gynnwys un methiant derbyniol (54%).
  • Yr elfennau lle’r oedd y lefel uchaf o gydymffurfiaeth â’r Safon (yn cynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2018 oedd ‘synwyryddion mwg sy’n rhedeg oddi ar y prif gyflenwad trydan’, ‘ceginau’ a ‘systemau gwres canolog’ (olla r 99%).

(r) Diwygiedig ar 27 Mehefin 2019.

Adroddiadau

Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS), ar 31 Mawrth 2018 - Diwygiedig
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 521 KB

PDF
Saesneg yn unig
521 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099