Adroddiad sy'n hysbysu defnyddwyr y ffyrdd o leoliadau sydd â chrynodiadau uchel o ddamweiniau rhwng 2016 a 2018.