Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion sydd â goblygiadau pwysig ar gyfer caffael cyhoeddus.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

O dan y cynigion, byddai trefniadau partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru yn cael eu cryfhau i ddarparu fframwaith i ysgogi mwy o gydraddoldeb cymdeithasol i weithwyr Cymru.

Mae'r ymgynghoriad, sy'n dod i ben ar 2 Ionawr, yn cynnwys cynigion a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus lunio strategaethau caffael gyda budd i'r gymuned a gwaith teg yn y greiddiol iddynt. O dan y cynigion, byddai gofyn i gyrff cyhoeddus ddilyn canllawiau statudol i baratoi eu strategaethau a chynhyrchu adroddiad blynyddol yn nodi sut y maent wedi gweithredu eu strategaethau.

Mae'r ymgynghoriad ar gael yma ac mae'r cynigion ynghylch caffael cyhoeddus ar dudalen 13.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Rhannu’r dudalen hon