Neidio i'r prif gynnwy
Ruth Crowder, Prif Gynghorydd y therapiau

Bywgraffiad a chyfrifoldebau Prif Gynghorydd y Therapiau

Mae'n darparu cyngor proffesiynol yn ymwneud â 13 o broffesiynau perthynol i iechyd.

Maent yn cynnwys:

 • therapi celf
 • deieteg
 • therapi drama
 • therapi cerdd
 • parafeddygaeth
 • podiatreg
 • prostheteg
 • seicoleg
 • therapi galwedigaethol
 • orthopteg
 • orthoteg
 • therapi lleferydd ac Iaith
 • therapi celf
 • ffisiotherapi
   

Cymhwysodd Ruth fel therapydd galwedigaethol yng Nghaerdydd ym 1983. Mae wedi gweithio yn y GIG ac yng ngwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol. Mae wedi gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac fel swyddog polisi ar gyfer Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol. Mae Ruth yn noddi’r Pwyllgor Ymgynghorol Therapïau Cymru.

Rhannu’r dudalen hon