Neidio i'r prif gynnwy
Dr Rob Orford, Y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol (Iechyd)

Dr Rob Orford yw y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol dros Iechyd.

Mae y prif gynghorydd gwyddonol dros Iechyd yn arweinydd proffesiynol ar gyfer gwyddonwyr gofal iechyd yn GIG Cymru.

Mae Dr Orford hefyd yn Bennaeth Is-adran Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a Gwyddor Iechyd yn Llywodraeth Cymru .

Mae'n cynghori'r Llywodraeth a  Gweinidogion ar faterion sy'n ymwneud â gwyddor iechyd. Mae hefyd yn noddi rhaglenni cenedlaethol fel:

Mae Dr Orford yn gweithio'n agos gyda chyfarwyddwyr gweithredol Therapïau a Gwyddor Iechyd yn ogystal â Technoleg Iechyd Cymru.

Mae ' n un o noddwyr Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru

Mae hefyd yn aelod o weithgor Pwyllgor Gwyddonol Ewrop ar gyfer Iechyd, yr Amgylchedd a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Mae ganddo radd Anrhydedd mewn Bioleg Foleciwlaidd, PhD mewn Embryoleg Foleciwlaidd ac mae'n llysgennad i STEM.

Mae ei brofiad gwaith blaenorol yn cynnwys:

  • gwyddonydd ôl-ddoethuriaeth ar gyfer Cancer Research UK a'r Cyngor Ymchwil Feddygol
  • Prif Wyddonydd ac arweinydd grŵp Iechyd Cyhoeddus Lloegr

 

Dr Rob Orford

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.