Skip to main content

Mae rhybuddion llifogydd, mapiau llifogydd ar gyfer eich ardal a chanllawiau ar sut i ddelio â llifogydd ar gael gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188.

Yswiriant

Os ydych chi'n cael trafferth yswirio'ch cartref oherwydd llifogydd, mae Flood Re  yn rhestru yswirwyr a all eich helpu.

Rhannu’r dudalen hon