Neidio i'r prif gynnwy

Mae Seren yn gydweithrediad rhwng ysgolion gwladol, colegau, prifysgolion, Cyn-fyfyrwyr, Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a sefydliadau trydydd sector sy'n gweithio mewn partneriaeth i gefnogi myfyrwyr Seren.

Mae Seren yn cefnogi'r myfyrwyr mwyaf abl yn academaidd ac yn eu helpu i gael lle i astudio mewn prifysgolion blaenllaw yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae Rhwydwaith Seren yn cynnig cyfleoedd rhyngwladol amhrisiadwy i'w fyfyrwyr. Drwy bartneriaethau sefydledig ag Yale, Harvard a MIT, mae myfyrwyr o Gymru wedi cael eu cefnogi i fynd i Ysgolion Haf YYGS (Yale Young Global Scholars) ac Ysgol Haf Harvard. Yn 2019, teithiodd dau fyfyriwr o Gymru i Ysgol Haf YYGS yn Beijing am y tro cyntaf.

Mae Academi Seren yn cefnogi myfyrwyr ôl-16 o bob un o'r canlynol:

  • ysgolion gwladol sydd â chweched dosbarth
  • colegau addysg bellach

Ers 2018, rydym wedi bod yn treialu Rhwydwaith Seren i godi uchelgeisiau myfyrwyr drwy ymestyn cyrhaeddiad Seren, fel y gall dysgwyr gael budd o Flwyddyn 8.

Mae Rhwydwaith Seren yn gwneud y canlynol: 

  • ysbrydoli myfyrwyr ynglŷn â dyheadau gyrfaol yn y dyfodol
  • ymestyn a herio myfyrwyr yn y pynciau y maent yn eu mwynhau
  • cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor
  • darparu gwybodaeth am ysgolion haf prifysgol, gweithdai a gweithgareddau eraill a gynhelir ledled y Deyrnas Unedig
  • darparu cymorth a chyngor ymarferol wrth baratoi ceisiadau UCAS ac ar gyfer cyfweliadau
  • cynorthwyo ysgolion ac athrawon i ddarparu’r wybodaeth, y cyngor a’r gweithgareddau gorau i’w myfyrwyr uchel eu cyflawniad.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Rwydwaith Seren ar Hwbblog Rhwydwaith Seren

Os oes gennych gwestiwn ar gyfer tîm Seren yn Llywodraeth Cymru, e-bostiwch SerenNetwork@gov.wales

Ymwelwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon