Neidio i'r prif gynnwy

Mae rhaglen Seren wedi’i rhannu’n 12 canolfan ranbarthol, ac mae’n cwmpasu pob cwr o Gymru. Mae’r Hybiau’n cael eu harwain gan gydgysylltydd Seren sy’n cydweithio ag ysgolion a cholegau addysg bellach ac yn bwynt cymorth ar gyfer athrawon, myfyrwyr a rhieni/gofalwyr.

Mae pob cydgysylltydd yn hyrwyddo digwyddiadau cenedlaethol Seren i’r holl ysgolion a cholegau sy’n cymryd rhan, yn ogystal a threfnu calendr o  eithgareddau i ysgolion yn eu rhanbarth. Cynhelir digwyddiadau traws-ganolfan hefyd sy’n galluogi myfyrwyr i fynychu detholiad ehangach fyth o weithgareddau.

Mae ein rhestr lawn o fanylion cyswllt ar gael ar Hwb.