Neidio i'r prif gynnwy

Mae rhaglen Seren wedi’i rhannu’n 13 canolfan ranbarthol, ac mae’n cwmpasu pob cwr o Gymru. Mae’r Hybiau’n cael eu harwain gan gydgysylltydd Seren sy’n cydweithio ag ysgolion a cholegau addysg bellach ac yn bwynt cymorth ar gyfer athrawon, myfyrwyr a rhieni/gofalwyr.

Mae pob cydgysylltydd yn hyrwyddo digwyddiadau cenedlaethol Seren i’r holl ysgolion a cholegau sy’n cymryd rhan, yn ogystal a threfnu calendr o  eithgareddau i ysgolion yn eu rhanbarth. Cynhelir digwyddiadau traws-ganolfan hefyd sy’n galluogi myfyrwyr i fynychu detholiad ehangach fyth o weithgareddau.

Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Canolfan Sir y Fflint a Wrecsam yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol (* yn dynodi darpariaeth ôl-16):

 • Ysgol Alun *
 • Ysgol Uwchradd Argoed
 • Ysgol Uwchradd Castell Alun *
 • Coleg Cambria *
 • Ysgol Uwchradd Cei Connah
 • Ysgol Uwchradd Darland
 • Ysgol Uwchradd Elfed
 • Ysgol Uwchradd y Fflint *
 • Ysgol Uwchradd Penarlâg *
 • Ysgol Rhiwabon
 • Ysgol Uwchradd Rhosnesni
 • Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn *
 • Ysgol Uwchradd Dewi Sant
 • Ysgol Maelor *
 • Ysgol Bryn Alyn
 • Ysgol Clywedog
 • Ysgol Maes Garmon *
 • Ysgol Morgan Llwyd *
 • Ysgol Treffynnon
 • Ysgol y Grango

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Sir y Fflint a Wrecsam (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Debra Hughes neu Jason Newham: seren@wrexham.gov.uk

Abertawe

Mae Canolfan Abertawe yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol yr Esgob Gore
 • Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
 • Ysgol Gyfun Gŵyr
 • Ysgol Tre-gŵyr
 • Ysgol Gyfun Treforys
 • Ysgol Olchfa
 • Coleg Gŵyr Abertawe

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Abertawe (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Fiona Beresford: Fiona.Beresford@gowercollegeswansea.ac.uk

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Mae Canolfan Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol Gyfun Aberdâr
 • Ysgol Uwchradd Afon Taf
 • Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley
 • Ysgol Gyfun Bryn Celynnog
 • Ysgol Uwchradd Cardinal Newman
 • Coleg y Cymoedd
 • Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
 • Y Coleg, Merthyr Tudful
 • Ysgol Gyfun Gymunedol Glyn Rhedynog
 • Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen
 • Ysgol Gyfun Aberpennar
 • Ysgol Uwchradd Pen-y-dre
 • Ysgol Uwchradd Pontypridd
 • Ysgol Uwchradd Sirol Gymunedol y Porth
 • Ysgol Uwchradd Sant Ioan y Bedyddiwr
 • Coleg Cymunedol Tonypandy
 • Ysgol Gyfun Tonyrefail
 • Ysgol Gyfun Treorci
 • Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
 • Ysgol Gyfun Garth Olwg
 • Ysgol Gyfun Llanhari
 • Ysgol Gyfun Rhydywaun
 • Ysgol Gyfun y Pant

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Stephen Parry-Jones: parjon@talktalk.net

Consortia EAS (Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd)

Mae Canolfan EAS yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Ysgol Abersychan
 • Cymuned Ddysgu Abertyleri
 • Ysgol Bassaleg
 • Ysgol Uwchradd Bedwas
 • Ysgol Gyfun y Coed Duon
 • Ysgol Sefydledig Brynmawr
 • Ysgol Gyfun Caerllion
 • Ysgol Cil-y-coed
 • Ysgol Gyfun Cas-gwent
 • Coleg Gwent
 • Ysgol Croesyceiliog
 • Ysgol Uwchradd Cwmbrân
 • Ysgol John Frost
 • Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr (uwchradd)
 • Ysgol Gyfun Heolddu
 • Ysgol Gyfun y Brenin Harri’r VIII
 • Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
 • Ysgol Lewis, Pengam
 • Ysgol Uwchradd Llanwern
 • Ysgol Uwchradd Llysweri
 • Ysgol Gyfun Trefynwy
 • Ysgol Trecelyn
 • Ysgol Uwchradd Casnewydd
 • Ysgol Gyfun Islwyn
 • Ysgol Idris Davies
 • Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban
 • Ysgol Gyfun Sant Cenydd
 • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Joseff
 • Ysgol Sant Julian
 • Ysgol Gyfun Sant Martin
 • Ysgol Gyfun Tredegar
 • Ysgol Gyfun Gorllewin Trefynwy
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
 • Ysgol Gyfun Gwynllyw
 • Ysgol Gyfun Is Coed

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan EAS (Blynyddoedd 12 a 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Siân Farquharson: sian.farquharson@sewaleseas.org.uk

Ar gyfer prosiect peilot Seren cyn 16 (Blynyddoedd 8 i 11), cysylltwch â chydlynydd y ganolfan Kath Bevan: kathryn.bevan@sewaleseas.org.uk

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Mae Canolfan Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn cynnwys yr ysgolion a’r colegau partner canlynol:

 • Coleg Sir Gâr
 • Ysgol Gyfun Emlyn
 • Ysgol Dyffryn Taf
 • Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin
 • Ysgol Maes y Gwendraeth
 • Ysgol Bro Dinefwr
 • Ysgol Dyffryn Aman
 • Ysgol Gyfun y Strade
 • Ysgol Bryngwyn
 • Ysgol Coedcae
 • Ysgol Glan-y-Môr
 • Ysgol Gatholig Sant John Lloyd
 • Coleg Sir Benfro
 • Ysgol Bro Gwaun
 • Ysgol Dewi Sant
 • Ysgol y Preseli
 • Ysgol Aberdaugleddau
 • Ysgol Penfro
 • Ysgol Greenhill
 • Ysgol Tasker Milward

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan (Blynyddoedd 8-13), Julian Dessent: DessentJ@hwbmail.net

Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr:

Castell-nedd Port Talbot

 • Canolfan Gatholig a Chweched Dosbarth Sant Joseff
 • Ysgol Gyfun Ystalyfera
 • Grwp NPTC Group

Powys

 • Ysgol Uwchradd Aberhonddu
 • Ysgol Calon Cymru: Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt ac Ysgol Uwchradd Llandrindod
 • Ysgol Uwchradd Caereinion
 • Ysgol Uwchradd Crucywel
 • Ysgol Uwchradd Gwernyfed
 • Ysgol John Beddoes
 • Ysgol Uwchradd Llandrindod
 • Ysgol Uwchradd Llanfyllin
 • Ysgol Uwchradd Llanidloes
 • Ysgol Uwchradd y Drenewydd
 • Ysgol Uwchradd y Trallwng
 • Ysgol Bro Ddyfi
 • Ysgol Maes-y-Dderwen

Phen-y-bont ar Ogwr

 • Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath
 • Ysgol Brynteg
 • Ysgol Gyfun Bryntirion
 • Coleg Cymunedol Y Dderwen
 • Ysgol Gyfun Cynffig
 • Ysgol Gyfun Maesteg
 • Ysgol Gyfun Pencoed
 • Ysgol Gyfun Porthcawl
 • Coleg Penybont

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Castell-nedd Port Talbot, Powys a Phen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch ag un o gydgysylltwyr y ganolfan:

Castell-nedd Port Talbot: Karen Thomas: K.Thomas5@neathporttalbot.gov.uk 
Powys: Jayne Bevan: Jayne.Bevan@powys.gov.uk
Pen-y-bont ar Ogwr: Susan Roberts: Susan.Roberts2@bridgend.gov.uk

Conwy a Sir Ddinbych

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Conwy a Sir Ddinbych:

 • Ysgol Uwchradd Eirias
 • Ysgol Aberconwy
 • Ysgol Bryn Elian
 • Ysgol Dyffryn Conwy
 • Ysgol Emrys Ap Iwan
 • Ysgol John Bright
 • Ysgol Y Creuddyn
 • Grwp Llandrillo Menai
 • Ysgol Uwchradd Gatholig y Bendigaid Edward Jones
 • Ysgol Uwchradd Dinbych
 • Ysgol Uwchradd Prestatyn 
 • Ysgol Uwchradd y Rhyl
 • Ysgol Santes Ffraid
 • Ysgol Brynhyfryd
 • Ysgol Dinas Brân
 • Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Conwy a Sir Ddinbych (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Christine Wynne: Christine.Wynne@conwy.gov.uk

Gwynedd ac Ynys Môn

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Gwynedd ac Ynys Môn:

 • Ysgol Brynrefail
 • Ysgol Dyffryn Nantlle
 • Ysgol Dyffryn Ogwen
 • Ysgol Friars
 • Ysgol Syr Hugh Owen
 • Ysgol Tryfan
 • Ysgol Y Berwyn
 • Coleg Menai
 • Coleg Meirion Dwyfor
 • Ysgol David Hughes
 • Ysgol Gyfun Llangefni
 • Ysgol Syr Thomas Jones
 • Ysgol Uwchradd Bodedern
 • Ysgol Uwchradd Caergybi

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Gwynedd ac Ynys Môn (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Elfed T Morris: ElfedMorris@gwynedd.gov.uk

Caerdydd

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Caerdydd:

 • Ysgol Uwchradd Cantonian
 • Ysgol Uwchradd Cathays 
 • Ysgol Uwchradd Caerdydd
 • Ysgol Uwchradd Fitzalan
 • Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
 • Ysgol Uwchradd Llanisien
 • Ysgol Gyfun Radur
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
 • Coleg Catholig Dewi Sant
 • Coleg Caerdydd a'r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Caerdydd (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Gillian James: GillJames@cardiff.gov.uk neu seren@cardiff.gov.uk

Ceredigion

Dyma ysgolion a cholegau partner Canolfan Ceredigion:

 • Ysgol Penweddig
 • Ysgol Aberaeron
 • Ysgol Bro Pedr
 • Ysgol Aberteifi
 • Ysgol Bro Teifi
 • Ysgol Penglais
 • Coleg Ceredigion
 • Ysgol Henry Richard cyn 16

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Ceredigion (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Rhian Arch-Rees: Rhian.ArchRees@ceredigion.gov.uk

Bro Morgannwg

Dyma ysgolion a cholegau partner Bro Morgannwg:

 • Y Barri
 • Pencoedtre
 • Y Bont-faen
 • Llanilltud Fawr
 • St Cyres
 • Stanwell
 • Bro Morgannwg
 • Coleg Caerdydd a’r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am ganolfan Bro Morgannwg (Blynyddoedd 8 i 13), cysylltwch â chydgysylltydd y ganolfan, Nisha Shukla: nshukla@valeofglamorgan.gov.uk