Mae Rhwydwaith Seren yn derbyn y myfyrwyr mwyaf abl yn academaidd yn unig o’r canlynol:

  • ysgolion gwladol sydd â chweched dosbarth
  • colegau addysg bellach

Bydd yn helpu’r myfyrwyr hyn i gael lle ym mhrifysgolion mwyaf blaenllaw Cymru, y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae Rhwydwaith Seren yn:

  • ysbrydoli myfyrwyr ynglŷn â dyheadau gyrfaol yn y dyfodol
  • ymestyn a herio myfyrwyr yn y pynciau y maent yn eu mwynhau
  • cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor
  • darparu gwybodaeth am ysgolion haf prifysgol, gweithdai a gweithgareddau eraill a gynhelir ledled y Deyrnas Unedig
  • darparu cymorth a chyngor ymarferol wrth baratoi ceisiadau UCAS ac ar gyfer cyfweliadau
  • cynorthwyo ysgolion ac athrawon i ddarparu’r wybodaeth, y cyngor a’r gweithgareddau gorau i’w myfyrwyr uchel eu cyflawniad.

Dilynwch ni ar-lein:

Twitter https://twitter.com/Seren_Network?lang=en-gb

Facebook https://www.facebook.com/serennetwork

Blog https://serennetwork.blog.gov.wales/