Rydym yn gyfrifol am gefnffyrdd a thraffyrdd.

Mae 2 sefydliad sector cyhoeddus yn cyflawni ein cynlluniau cynnal a chadw:

Maent hefyd yn gyfrifol am weithrediad y ffyrdd o ddydd i ddydd. Mae'r ddau sefydliad yn prynu nwyddau a gwasanaethau o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.