Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am newid trefn yr ESPD sydd yn eDendroCymru a GwerthwchiGymru er mwyn ei gwneud yn haws cydymffurfio â rheoliadau'r ESPD a helpu i safoni'r ffordd y bydd y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru yn gweithio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
20 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Cam 1

Rydym am newid trefn yr ESPD sydd yn eDendroCymru a GwerthwchiGymru er mwyn ei gwneud yn haws cydymffurfio â rheoliadau'r ESPD a helpu i safoni'r ffordd y bydd y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru yn gweithio. Mae’r newidiadau yn dod ar ôl i ddefnyddwyr brofi'r trefniadau ESPD posibl yn gynharach eleni ac ar ôl cyhoeddi cyngor tîm polisi Llywodraeth Cymru a thrafod â Llywodraeth yr Alban ynghylch eu rhoi ar waith.

Mae gwaith yn cael ei wneud hefyd i'n helpu i benderfynu sut i drosglwyddo ymatebion ESPD o GwerthwchiGymru i eDendroCymru. Bydd hefyd yn bosibl lawrlwytho ffeiliau Excel safonol ar gyfer eu defnyddio gyda systemau tendro eraill sy'n cael eu defnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd profion yn cael eu cynnal ar yr ESPD yn gynnar ym mis Ionawr 2020 a byddwn yn gwahodd rhanddeiliaid i weithdai iddynt gael ei brofi.

Byddwn yn paratoi canllaw i gwsmeriaid i fynd â nhw trwy bob cam o'r ESPD a bydd aelod o Proactis, darparwyr GwerthwchiGymru, wrth law i roi cyngor a help ychwanegol gyda'r system.

Ar ôl y gweithdai, byddwn yn gofyn i gwsmeriaid am eu barn, yn gwerthuso'r system yn fanylach ac yn newid y drefn a ddewiswyd os gwelwn fod angen, gan gynnwys cael gwared ar gwestiynau dwbl o set gwestiynau SQUID, yn barod ar gyfer rhoi'r drefn ar waith ddiwedd mi Mawrth 2020.

Cam 2

Unwaith y caiff yr ESPD ei roi ar waith yn GwerthwchiGymru, bydd cam 2 o'r prosiect yn ystyried gwneud gwelliannau i'r drefn. Mae’r Alban eisoes wedi paratoi cronfa ddata am gyflenwyr (SID), sef porthol diogel lle gall cyflenwyr lanlwytho dogfennau tystiolaeth, fel dogfennau yswiriant, i gefnogi'u hymateb i'r ESPD. Bydd rheolaeth gaeth ar bwy fydd yn cael eu gweld yn ystod yr ymarfer caffael y bydd y cyflenwyr hynny'n cymryd rhan ynddo. Efallai y gwnawn ni ystyried sefydlu system debyg yng Nghymru. Byddwn yn cytuno ar hyn ac ar ddatblygiadau eraill ar ôl trafod â rhanddeiliaid yng nghyfarfodydd y Grŵp Defnyddwyr eGaffael sy'n agored i unrhyw ddefnyddiwr sydd am fod yn bresennol.

Os hoffech ragor o wybodaeth, am gofrestru i fynd i'r gweithdai profi neu'r Grŵp Defnyddwyr eGaffael, e-bostiwch ICTProcurement@llyw.cymru 

 

Rhannu’r dudalen hon