Neidio i'r prif gynnwy

Sut i roi gwybod i’r GIG am ganlyniad positif neu negatif eich prawf llif unffordd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Ionawr 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pan fyddwch wedi gwneud eich prawf llif unffordd (LFT) mae angen ichi roi gwybod am eich canlyniad. Mae angen ichi roi gwybod am bob canlyniad o fewn 24 awr, pa un a yw’n bositif, yn negatif neu’n amhendant.

Mae rhoi gwybod am eich canlyniadau yn ein helpu i:

  • ddeall y cyfraddau COVID-19 presennol
  • dod o hyd i frigiadau newydd o achosion
  • atal a lleihau lledaeniad y feirws
  • diogelu pobl sydd mewn mwy o berygl yn sgil y feirws
  • deall sut y mae’r profion yn cael eu defnyddio

Rhowch wybod am ganlyniad eich prawf ar GOV.UK neu drwy ffonio 119.

Os yw eich canlyniad yn bositif, hunanynyswch yn syth.